Uchwała Nr 4231/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy nr 9/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. dotyczącej udzielenia dotacji Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42312009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-nr-92009-z-dnia-16-czerwca-2009-r-dotyczacej-udzielenia-dotacji-wyzszej-szkole-zarzadzania-i-administracji-w/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4231/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42312009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-nr-92009-z-dnia-16-czerwca-2009-r-dotyczacej-udzielenia-dotacji-wyzszej-szkole-zarzadzania-i-administracji-w/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42312009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-nr-92009-z-dnia-16-czerwca-2009-r-dotyczacej-udzielenia-dotacji-wyzszej-szkole-zarzadzania-i-administracji-w/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie