Uchwała Nr 4230/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy nr 5/2009 z dnia 18 maja 2009 r. dotyczącej udzielania dotacji Uniwersytetowi Opolskiemu https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42302009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-nr-52009-z-dnia-18-maja-2009-r-dotyczacej-udzielania-dotacji-uniwersytetowi-opolskiemu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4230/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42302009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-nr-52009-z-dnia-18-maja-2009-r-dotyczacej-udzielania-dotacji-uniwersytetowi-opolskiemu/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42302009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-nr-52009-z-dnia-18-maja-2009-r-dotyczacej-udzielania-dotacji-uniwersytetowi-opolskiemu/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie