Uchwała Nr 4226/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 1 do umowy Nr 16/2009 z dnia 03.03.2009 r. dotyczącej przekazania środków publicznych z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42262009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-162009-z-dnia-03-03-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4226/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42262009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-162009-z-dnia-03-03-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42262009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-162009-z-dnia-03-03-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie