Uchwała Nr 4225/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 1 do umowy Nr 11/2009 z dnia 03.03.2009 r. dotyczącej przekazania środków publicznych z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w Samodzielnym Publicznym Zespole Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42252009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-112009-z-dnia-03-03-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4225/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42252009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-112009-z-dnia-03-03-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42252009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-112009-z-dnia-03-03-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie