Uchwała Nr 4221/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do umowy nr 43/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. dotyczącej przekazania środków publicznych dla Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek na wykonanie niezbędnych dokumentów i czynności przygotowawczych w roku 2009 do realizacji nowej inwestycji - pawilonu leczniczego w Mosznej dla Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42212009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-432009-z-dnia-18-sierpnia-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4221/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42212009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-432009-z-dnia-18-sierpnia-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42212009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-432009-z-dnia-18-sierpnia-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie