Uchwała Nr 4220/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do umowy nr 38/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczącej przekazania środków publicznych dla Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek na wykonanie dokumentów i czynności przygotowawczych do projektu kluczowego „Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42202009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-382009-z-dnia-22-lipca-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4220/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42202009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-382009-z-dnia-22-lipca-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42202009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-382009-z-dnia-22-lipca-2009-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie