Uchwała Nr 4219/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia aneksu nr 2 do umowy nr 10/09 z dnia 25 lutego 2009 r. o przekazaniu środków publicznych dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek z przeznaczeniem na remont dachu Zamku w Mosznej https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42192009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-1009-z-dnia-25-lutego-2009-r-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna-za/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4219/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42192009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-1009-z-dnia-25-lutego-2009-r-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna-za/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42192009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-1009-z-dnia-25-lutego-2009-r-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna-za/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie