Uchwała Nr 4218/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42182009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-majatku-trwalego-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4218/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42182009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-majatku-trwalego-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie