Uchwała Nr 4217/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3253/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości 45 000 zł dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej „Weryfikacja lub opracowanie nowej dokumentacji na modernizację systemu energetycznego szpitala (sieci przesyłowe, źródło wytwarzania ciepła, węzły cieplne) z uwzględnieniem ekologicznego źródła powstawania ciepła” https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42172009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-32532009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-kwietnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-pub/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4217/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42172009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-32532009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-kwietnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-pub/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42172009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-32532009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-kwietnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-pub/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie