Uchwała Nr 4216/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości 17 000 zł dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego modernizowanego budynku https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42162009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-17-000-zl-dla-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-z-przeznacze/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4216/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42162009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-17-000-zl-dla-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-z-przeznacze/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42162009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-17-000-zl-dla-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-z-przeznacze/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie