Uchwała Nr 4215/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42152009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego-w-opo/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.12.2009 4215/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42152009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego-w-opo/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42152009-z-dnia-09-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego-w-opo/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie