Uchwała Nr 4214/2009 z dnia 08 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy między Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42142009-z-dnia-08-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-miedzy-wojewodztwem-opolskim-a-konsulatem-generalnym-republiki-federalnej-niemiec-we-wroclawiu-o-wspolpracy-w-doskonaleni/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 08.12.2009 4214/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42142009-z-dnia-08-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-miedzy-wojewodztwem-opolskim-a-konsulatem-generalnym-republiki-federalnej-niemiec-we-wroclawiu-o-wspolpracy-w-doskonaleni/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42142009-z-dnia-08-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-miedzy-wojewodztwem-opolskim-a-konsulatem-generalnym-republiki-federalnej-niemiec-we-wroclawiu-o-wspolpracy-w-doskonaleni/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie