Uchwała Nr 4213/2009 z dnia 08 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Województwa Opolskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42132009-z-dnia-08-grudnia-2008-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-do-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opol/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 08.12.2008 4213/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42132009-z-dnia-08-grudnia-2008-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-do-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opol/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42132009-z-dnia-08-grudnia-2008-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-do-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opol/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie