Uchwała Nr 4210/2009 z dnia 08 grudnia 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego rejonu miasta Nysy (terenu stanowiącego obszar byłego poligonu) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42102009-z-dnia-08-grudnia-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-polnocnego-rejonu-miasta-nysy-terenu-stanowiacego-ob/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 08.12.2009 4210/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-42102009-z-dnia-08-grudnia-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-polnocnego-rejonu-miasta-nysy-terenu-stanowiacego-ob/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie