Uchwała Nr 4189/2009 z dnia 02 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 4027/2009 z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1395/2008 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41892009-z-dnia-02-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-40272009-z-dnia-26-pazdziernika-2009r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13952008-z-dnia-25-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-regu/ Uchwała Zarządu 2009 Nieobowiązujący III 2006/2010 02.12.2009 4189/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41892009-z-dnia-02-grudnia-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-40272009-z-dnia-26-pazdziernika-2009r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13952008-z-dnia-25-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-regu/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie