Uchwała Nr 4169/2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Opolskie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”. https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41692009-z-dnia-30-listopada-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-miasta-i-gminy-strzelce-opolskie-na-lata-2009-2012-z-perspektywa-na-l/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 30.11.2009 4169/2009 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41692009-z-dnia-30-listopada-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-miasta-i-gminy-strzelce-opolskie-na-lata-2009-2012-z-perspektywa-na-l/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41692009-z-dnia-30-listopada-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-miasta-i-gminy-strzelce-opolskie-na-lata-2009-2012-z-perspektywa-na-l/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie