Uchwała Nr 4123/2009 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 4.1 Infrastruktura wodno - ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41232009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii-naboru-do-dzialania-4-1-infrastruktura-wodno-sciekowa-i-gospodarka-odpadami-regionalnego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2009 4123/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41232009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii-naboru-do-dzialania-4-1-infrastruktura-wodno-sciekowa-i-gospodarka-odpadami-regionalnego/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41232009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii-naboru-do-dzialania-4-1-infrastruktura-wodno-sciekowa-i-gospodarka-odpadami-regionalnego/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41232009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii-naboru-do-dzialania-4-1-infrastruktura-wodno-sciekowa-i-gospodarka-odpadami-regionalnego/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41232009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii-naboru-do-dzialania-4-1-infrastruktura-wodno-sciekowa-i-gospodarka-odpadami-regionalnego/https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-41232009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii-naboru-do-dzialania-4-1-infrastruktura-wodno-sciekowa-i-gospodarka-odpadami-regionalnego/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie