Uchwała Nr 4025/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu Nr 6 do umowy dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r. https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-40252009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-6-do-umowy-dotacji-rozwojowej-na-realizacje-komponentu-regionalnego-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-w-2009r/ Uchwała Zarządu 2009 Nieobowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4025/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/01/uchwala-nr-40252009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-6-do-umowy-dotacji-rozwojowej-na-realizacje-komponentu-regionalnego-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-w-2009r/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie