Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok https://bip.opolskie.pl/2010/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XLI 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2010/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie