Uchwała Nr 4178/2009 z dnia 02 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41782009-z-dnia-02-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-ktore-w-2009-r-nie-wygasaja-z-uplyw/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 02.12.2009 4178/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41782009-z-dnia-02-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-ktore-w-2009-r-nie-wygasaja-z-uplyw/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41782009-z-dnia-02-grudnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-ktore-w-2009-r-nie-wygasaja-z-uplyw/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie