Uchwała Nr 4172/2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup, gmina Dobrzeń Wielki. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41722009-z-dnia-30-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-kup-gmina-dobrzen-wielki/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 30.11.2009 4172/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41722009-z-dnia-30-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-kup-gmina-dobrzen-wielki/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie