Uchwała Nr 4168/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych dla naboru czerwiec 2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41682009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-operacji-dla-dzialania-321-podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej-objetego-prow-na-lata-200/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4168/2009 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41682009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-operacji-dla-dzialania-321-podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej-objetego-prow-na-lata-200/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41682009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-operacji-dla-dzialania-321-podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej-objetego-prow-na-lata-200/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie