Uchwała Nr 4162/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu porozumienia dotyczącego przekazywania przez Województwo Opolskie prawa do korzystania i posługiwania się Znakiem obchodów Roku Chopinowskiego 2010. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41622009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-dotyczacego-przekazywania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-ro/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4162/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41622009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-dotyczacego-przekazywania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-ro/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41622009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-dotyczacego-przekazywania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-ro/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie