Uchwała Nr 4161/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu Nr 1/2009 do umowy Nr 45/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego, zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Towarzystwem Rozwoju Rodziny w Opolu. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41612009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-12009-do-umowy-nr-452009-z-dnia-26-sierpnia-2009-r-dotyczacej-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-zawartej/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4161/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41612009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-12009-do-umowy-nr-452009-z-dnia-26-sierpnia-2009-r-dotyczacej-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-zawartej/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41612009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-12009-do-umowy-nr-452009-z-dnia-26-sierpnia-2009-r-dotyczacej-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-zawartej/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie