Uchwała Nr 4160/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41602009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-srodka-trwalego-przez-samodzielny-publiczny-zespol-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-k/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4160/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41602009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-srodka-trwalego-przez-samodzielny-publiczny-zespol-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-k/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie