Uchwała Nr 4159/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie podjęcia współpracy dotyczącej realizacji Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41592009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-podjecia-wspolpracy-dotyczacej-realizacji-programu-przeciwdzialania-wadom-postawy-ciala-u-dzieci-i-mlodziezy-w-wojewodztwie-opolskim/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4159/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41592009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-podjecia-wspolpracy-dotyczacej-realizacji-programu-przeciwdzialania-wadom-postawy-ciala-u-dzieci-i-mlodziezy-w-wojewodztwie-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41592009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-podjecia-wspolpracy-dotyczacej-realizacji-programu-przeciwdzialania-wadom-postawy-ciala-u-dzieci-i-mlodziezy-w-wojewodztwie-opolskim/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie