Uchwała Nr 4155/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głuchołazach obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską a ulicami W. Sikorskiego, Boh. Warszawy, M. Curie – Skłodowskiej https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41552009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-starego-miasta-w-glucholazach-obejmujacego-rynek-i/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4155/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41552009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-starego-miasta-w-glucholazach-obejmujacego-rynek-i/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie