Uchwała Nr 4154/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41542009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-budownictwa-mieszkaniowego-we-wsi-jarnoltow/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4154/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41542009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-budownictwa-mieszkaniowego-we-wsi-jarnoltow/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie