Uchwała Nr 4153/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41532009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-glucholazy-na-terenach-nieobjetych-miejscowymi-plan/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4153/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41532009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-glucholazy-na-terenach-nieobjetych-miejscowymi-plan/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie