Uchwała Nr 4152/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41522009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmian-w-tekscie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-walce/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4152/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41522009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmian-w-tekscie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-walce/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie