Uchwała Nr 4150/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2475/2009 z dnia 21 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Okresowego planu ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim na rok 2009 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41502009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-24752009-z-dnia-21-pazdziernika-2008-roku-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-programu-operacyjnego-kapital-ludzki/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4150/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41502009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-24752009-z-dnia-21-pazdziernika-2008-roku-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-programu-operacyjnego-kapital-ludzki/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41502009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-24752009-z-dnia-21-pazdziernika-2008-roku-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-programu-operacyjnego-kapital-ludzki/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Krzysztof Kiełbasa Sylwia Jóźków Województwo Opolskie