Uchwała Nr 4146/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu województwa opolskiego za okres 1.01.2009 r. – 31.10.2009 r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41462009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009-r-31-10-2009-r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4146/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41462009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009-r-31-10-2009-r/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41462009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009-r-31-10-2009-r/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie