Uchwała Nr 4145/2009 z dnia 24 listopada 2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41452009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-wojewodztwa-opols/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 24.11.2009 4145/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41452009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-wojewodztwa-opols/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41452009-z-dnia-24-listopada-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-wojewodztwa-opols/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie