Uchwała Nr 4140/2009 z dnia 19 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41402009-z-dnia-19-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 19.11.2009 4140/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41402009-z-dnia-19-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41402009-z-dnia-19-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie