Uchwała Nr 4135/2009 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41352009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-przeprowadzajacej-postepowanie-egzaminacyjne-dla-nauczyciela-zespolu-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opiek/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2009 4135/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41352009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-przeprowadzajacej-postepowanie-egzaminacyjne-dla-nauczyciela-zespolu-placowek-specjalnych-przy-zakladach-opiek/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie