Uchwała Nr 4133/2009 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie wyrażenia opinii o wysokości stawki stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół w Brzegu na rok szkolny 2009/2010 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41332009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-brzegu-na-rok-szkolny-20092010/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2009 4133/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41332009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-brzegu-na-rok-szkolny-20092010/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie