Uchwała Nr 4128/2009 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego o nadanie statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41282009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-o-nadanie-statutu-wojewodzkiemu-osrodkowi-ruchu-drogowego-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2009 4128/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41282009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-o-nadanie-statutu-wojewodzkiemu-osrodkowi-ruchu-drogowego-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41282009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-o-nadanie-statutu-wojewodzkiemu-osrodkowi-ruchu-drogowego-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie