Uchwała Nr 4126/2009 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41262009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacego-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikat-od-cen-lokali-mieszkalnych-przezna/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2009 4126/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41262009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacego-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikat-od-cen-lokali-mieszkalnych-przezna/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41262009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacego-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikat-od-cen-lokali-mieszkalnych-przezna/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie