Uchwała Nr 4120/2009 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Wytycznych w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu RPO WO na lata 2007-2013” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41202009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2009 4120/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41202009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41202009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie