Uchwała Nr 4119/2009 z dnia 18 listopada 2009 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41192009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-rocznego-planu-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-na-rok-2010-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opol/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2009 4119/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41192009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-rocznego-planu-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-na-rok-2010-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opol/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41192009-z-dnia-18-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-rocznego-planu-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-na-rok-2010-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opol/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie