Uchwała Nr 4115/2009 z dnia 10 listopada 2009 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2008-2009 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41152009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-zaktualizowanego-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2008-2009/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 10.11.2009 4115/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41152009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-zaktualizowanego-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2008-2009/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41152009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-zaktualizowanego-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2008-2009/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie