Uchwała Nr 4110/2009 z dnia 10 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w Opolu https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41102009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-rozwiazanie-stowarzyszenia-samorzadowego-a-4-z-siedziba-w/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 10.11.2009 4110/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41102009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-rozwiazanie-stowarzyszenia-samorzadowego-a-4-z-siedziba-w/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41102009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-rozwiazanie-stowarzyszenia-samorzadowego-a-4-z-siedziba-w/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie