Uchwała Nr 4104/2009 z dnia 10 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie udzielenia pomocy Obwodowi Iwano-Frankiwsk (Ukraina) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41042009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-udzielenia-pomocy-obwodowi-iwano-frankiwsk-ukraina/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 10.11.2009 4104/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41042009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-udzielenia-pomocy-obwodowi-iwano-frankiwsk-ukraina/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-41042009-z-dnia-10-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-udzielenia-pomocy-obwodowi-iwano-frankiwsk-ukraina/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie