Uchwała Nr 4086/2009 z dnia 06 listopada 2009 w sprawie akceptacji projektu zmiany planu finansowego w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2008-2009 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40862009-z-dnia-06-listopada-2009-w-sprawie-akceptacji-projektu-zmiany-planu-finansowego-w-ramach-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-op/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.11.2009 4086/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40862009-z-dnia-06-listopada-2009-w-sprawie-akceptacji-projektu-zmiany-planu-finansowego-w-ramach-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-op/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40862009-z-dnia-06-listopada-2009-w-sprawie-akceptacji-projektu-zmiany-planu-finansowego-w-ramach-planu-dzialania-sekretariatu-regionalnego-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-op/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie