Uchwała Nr 4083/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40832009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-powierzenia-pelnienia-obowiazkow-dyrektora-wojewodzkiego-zarzadu-melioracji-i-urzadzen-wodnych-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4083/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40832009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-powierzenia-pelnienia-obowiazkow-dyrektora-wojewodzkiego-zarzadu-melioracji-i-urzadzen-wodnych-w-opolu/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie