Uchwała Nr 4066/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia 6 marca 2002r. w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40662009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-3-do-porozumienia-z-dnia-6-marca-2002r-w-sprawie-powierzenia-wojewodztwu-opolskiemu-zadan-przewidzianych-dla-powia/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4066/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40662009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-3-do-porozumienia-z-dnia-6-marca-2002r-w-sprawie-powierzenia-wojewodztwu-opolskiemu-zadan-przewidzianych-dla-powia/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40662009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-3-do-porozumienia-z-dnia-6-marca-2002r-w-sprawie-powierzenia-wojewodztwu-opolskiemu-zadan-przewidzianych-dla-powia/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie