Uchwała Nr 4065/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 2 do Umowy nr 4/2009 z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40652009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-42009-z-dnia-7-kwietnia-2009r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestyc/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4065/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40652009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-42009-z-dnia-7-kwietnia-2009r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestyc/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40652009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-42009-z-dnia-7-kwietnia-2009r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwestyc/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie