Uchwała Nr 4063/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie Zadania pn. „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedna całość” realizowanego w ramach projektu kluczowego pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40632009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-5-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawilonu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4063/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40632009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-5-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawilonu/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40632009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-5-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawilonu/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie