Uchwała Nr 4061/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie Zadania pn. „Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć” realizowanego w ramach projektu kluczowego pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40612009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-osrodka-wczesnej-interwencji-neuroradiologicznej-w-zawalach/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4061/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40612009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-osrodka-wczesnej-interwencji-neuroradiologicznej-w-zawalach/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40612009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-osrodka-wczesnej-interwencji-neuroradiologicznej-w-zawalach/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie