Uchwała Nr 4060/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie Zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii; Przebudowa Oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej” realizowanego w ramach projektu kluczowego pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40602009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-6-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-przebudowa-pomieszczen-dla-oddzialu-kardiochirurgii-przebudowa-od/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4060/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40602009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-6-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-przebudowa-pomieszczen-dla-oddzialu-kardiochirurgii-przebudowa-od/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40602009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-6-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-przebudowa-pomieszczen-dla-oddzialu-kardiochirurgii-przebudowa-od/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie